Tennisalbue eller musearm

Tennisalbue eller musearm

En musearm er rett og slett en overbelastning i muskelfestene på utsiden av underarmen. Grunnen til at denne lidelsen kalles både musearm og tennisalbue er fordi dette er typiske årsaker til at lidelsen utvikler seg. 

Tennisalbue eller musearm

 

Hva er en musearm?

En musearm er rett og slett en overbelastning i muskelfestene på utsiden av underarmen. Grunnen til at denne lidelsen kalles både musearm og tennisalbue er fordi dette er typiske årsaker til at lidelsen utvikler seg. Det er snakk om tusenvis av små belastninger på senefestet som hver for seg er ubetydelige, men som tilsammen overgår vevets tåleevne og det utvikler seg en skade.

 

Hva forårsaker en musearm?

I dagens samfunn er våre arbeidsoppgaver så spesialisert at vi ofte sitter hele arbeidsdagen med kun små variasjoner i belastningsmønsteret. Når man som ansatt benytter PC hele arbeidsdagen, kun benytter den ene armen og arbeidsdagen ellers gir lite variasjon, så er man svært utsatt for å utvikle musearm.

Selv om PC bruk er en hyppig årsak til utviklingen av musearm så kan også andre belastninger skape irritasjon og skade på senefestene på utsiden av underarmen. Både håndverkere og andre som benytter hender og armer mye i arbeidet er utsatt.

 

Hvordan kan man forebygge utviklingen av musearm?

Det finnes en rekke tiltak som kan settes i gang for å forebygge utviklingen av musearm. Det er viktig å skape nok variasjon i arbeidsoppgavene. Det kan blant annet gå ut på at man stykker opp arbeidet med PC til flere økter i løpet av dagen. Det er også viktig å ta korte pauser hyppig i løpet av dagen slik at senestrukturene får nok tid til restitusjon mellom periodene med belastning.

Det finnes også mange forskjellige variasjoner av PC musen. Her er det viktig å prøve seg fram til en løsning som fungerer for den enkelte. Noen arbeidsplasser har gjennom bedriftshelsetjenesten tilgang på fysioterapeut eller ergoterapeut som kan være behjelpelig med å få dette tilrettelagt på en skikkelig måte.

Et enkelt men svært effektivt triks kan være å lære seg til å benytte både høyre og venstre arm på PC musen. Dette kan være noe klønete i starten, men etter noen få dager så mestrer de fleste å benytte også den andre armen. For de som benytter PC mye i løpet av en dag, så er dette noe som absolutt bør vurderes som forebyggende tiltak.

Forebyggende trening med fokus på styrketrening kan også være nyttig. Da vil kroppen stimuleres av treningen og bygge kraftigere senestrukturer som bedre kan tåle belastningen den utsettes for.

 

Behandling av musearm eller tennisalbue

Trykkbølgebehandling kan på noen få behandlinger dempe eller fjerne kroniske plager i muskler eller sener. Nyere forskning viser at kroniske smertetilstander ofte er resultat av en mislykket reparasjon fra kroppens side, der for eksempel arrdannelse i vev kan forårsake plager. Siden kroppen ikke selv klarer å ødelegge vev som har vokst feil, får du kroniske smerter. Under trykkbølgebehandling sendes trykkluft gjennom et håndsett mot området som skal behandles. Erfaring viser at 4 av 5 pasienter blir smertefrie og/eller funksjonsfriske etter trykkbølgebehandling. Du kan lese mer om trykkbølgebehandling her.